Waar

Er is geen betere plek te bedenken voor de DRY DOCK dan Marconia (voormalig rangeerterrein van 30.000m2). Gebiedscoöperatie Marconia faciliteert hier de komende tien jaar een openbare experimenteerruimte voor vernieuwers uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en burgers. Er ontstaat een tijdelijk ‘dorp’ en groen park, waar zij innovaties als off-grid water- en energiesystemen, biologische bodemsanering, nieuwe vormen van groenaanleg en -onderhoud, gezamenlijk ontwikkelen en testen.