Over DRY DOCK

DRY DOCK is een circulaire scheepswerf. Het is de huisvesting voor de Sea Ranger Service, de beschermer van het zeeleven. DRY DOCK staat voor nieuwe manieren van samenwerken en een integraal ontwerpproces.
Wij gebruiken bouwmaterialen, kennis en samenwerkingsverbanden, die lokaal voorhanden zijn. Ook al zijn er goedkopere oplossingen binnen handbereik, kwaliteit staat voorop. Daarom maakt eigendom van benodigde materialen plaats voor service- of huurcontracten met producenten en leveranciers. Simpel gezegd; DRY DOCK bezit of huurt niet het raam, maar neemt het uitzicht af.

Het traditionele lineaire ontwikkelingsproces wordt omgegooid. Vanaf het begin zitten alle betrokkenen aan de ontwerptafel; de leveranciers, de aannemers, gebruikers, constructeurs, Bouw- en Woningtoezicht en de architect. Daardoor worden de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen opnieuw gedefiniëerd.
Kwalitatief materiaal, duurzaamheid, modulariteit, flexibiliteit en samenwerking krijgen een andere waarde. Het resultaat; een blauwdruk met nieuwe bouwprocessen, business modellen en (belanghebbenden) rollen.