Gebruikers

De Sea Ranger Service is ‘s werelds eerste maritieme rangerdienst met als specifieke taak het bewaken en restaureren van beschermde zeegebieden. Werkloze jongeren worden door marine veteranen als Sea Rangers opgeleid om buitenlandse overheden te ondersteunen in het beheer van hun kustwateren en visgebieden.
Voor de realisatie van een kantoor annex scheepswerf, stelde de Sea Ranger Service het DRY DOCK team samen.